Աստղագուշակ
14.12.2019 / 22:00
Սատիրիկոն
14.12.2019 / 21:00
Քաղաքական
14.12.2019 / 20:00
Խոհանոց
14.12.2019 / 15:00
Ձեռագրերը չեն այրվում
14.12.2019 / 13:00
25.11.2019   10:45
830

Աստղերը գուժում են. Հայկ Ալումյան

­Հայկ Ա­լում­յան -  ­­Կեն­­դա­նա­կեր­պի նշա­նը` ­­Փող­սուղ:

Այս հա­մաս­տե­ղութ­յան տակ ծնված­նե­րի հա­մար շա­բա­թը հա­գե­ցած կլի­նի դժբախտ պա­տա­հար­նե­րով։

Եր­կու­շաբ­թին ծանր օր է. ­Քո­չար­յա­նը ո­րո­շում կկա­յաց­նի հրա­ժար­վել փաս­տա­բանների ծա­ռա­յութ­յու­նից:

Ե­րեք­շաբ­թին մտա­ծե­լու օր է. ձեր հո­նո­րա­րը կփո­խանց­վի սխալ հաշ­վե­հա­մա­րի:

Չո­րեք­շաբ­թին մթագնման օր է. փաս­տա­բա­նա­կան ոչ մի մե­քե­նա­յութ­յուն չեք կա­րո­ղա­նա հո­րի­նել:

Հինգ­շաբ­թի կու­շա­նաք մա­մու­լի ա­սու­լի­սից. ­Վիկ­տոր ­Սո­ղո­մոն­յա­նից նկա­տո­ղութ­յուն կստա­նաք: 

Ուր­բա­թը սև­ օր է. դեմ առ դեմ կհան­դի­պեք Մար­տի 1-ի զո­հե­րի հա­րա­զատ­նե­րին:

Շա­բա­թ ­օրը քա­ղա­քա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն կստա­նաք ­Վազ­գեն ­Մա­նուկ­յա­նի «­Վեր­նա­տան» շե­մին, իսկ կի­րա­կի ­Սեդ­րակ ­Քո­չար­յա­նը կպար­տադ­րի հա­մալ­րել իր ստեղ­ծե­լիք կու­սակ­ցութ­յան շար­քե­րը:

«Չորրորդ իշխանություն», թիվ 10, 2019 Պիտակներ

         Հայկ Ալումյան, Չորրորդ իշխանություն

Գովազդ

Ամենաընթերցված«ՉԻ» ռիթմով
«ՉԻ» ռիթմով
02.12.2019 / 1476