Երազահան
17.11.2019 / 21:00
Քաղաքական
17.11.2019 / 20:00
Ռետրո սատիրիկոն
17.11.2019 / 13:00
Լուր-մեկնաբանություն
17.11.2019 / 10:15
Ձեռագրերը չեն այրվում
17.11.2019 / 10:00
17.11.2019   09:15
421

Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի 6-րդ համարը

Այսօր լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի հերթական` 7-րդ համարը։ Այն կարող եք ձեռք բերել մամուլի տարածման բոլոր կետերից։

Համարում նախ կարդացեք Չարենց.

Իզո՜ւր եք ոռնում այդպես վայրահաչ դուք անկախության պայքարի մասին.-
Դա մե՛րն է հիմա, դա մե՛րն էր առաջ, որքան էլ դավով դուք բազմապիսի
Փորձեր եք արել, փորձում եք հիմա, ինչպես միշտ՝ ահա կրկի՛ն ու կրկի՛ն
Մեզ քշել դեպի կործանում ու մահ, մեզ լծել, ծախու գրաստի նման,
Թե՛ հայ, թե՛ օտար տերերի կառքին:

«ՉԻ» ռիթմովՙ

♦ Սերժ սարգսյանը ռեկորդ խփեց ♦ Սամալյոտի միսը  ♦ Հիշում ենք ու ամաչում

ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ ՆՈՐԻՑ ԴԻՄԵՑ ԲԼԵՖԻ

­Սերժ ­Սարգս­յանն այս հայ­տա­րա­րութ­յունն ա­րեց, ինչ­պես թղթա­խա­ղում դի­մում են բլե­ֆի: ­Չու­նե­նա­լով լավ
խա­ղա­քար­տեր՝ նա բարձ­րաց­րեց «ստավ­կան»: 

ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐ ԶՈՀՐԱԲ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՀԵՏ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՀՊԱՐՏ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐՍ ՊԱՐՏՎԵՑԻՆՔ BBC-ԻՆ

­Ղա­րա­բաղ­յան հա­կա­մար­տութ­յա­նը նվիր­ված այդ հար­ցազ­րույ­ցում ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րից մենք ընդհանրապես չլսե­ցինք «ինք­նո­րո­շում» բա­ռը։ Ազ­գե­րի ինք­նո­րոշ­ման սկզբուն­քի ար­ծար­ծու­մը թույլ կտար ներկա­յաց­նել Արցախի հար­ցում մեր դիր­քո­րոշ­ման էութ­յու­նը։

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈ՞ՒՐԴ, ԹԵ՞ ԲՈՒՏԱՖՈՐԻԿ ԿԱՄՈՒՐՋ

Մա­նուկ­յա­նը կա­ռա­վա­րութ­յան թի­կուն­քում այդ ի՞նչ սե­պա­րատ, թա­քուն քննար­կում­նե­րի մեջ է, ո­րոնք ի վի­ճա­կի չէ ի­րա­կա­նաց­նել ՀԽ նա­խա­գա­հի կար­գա­վի­ճա­կում: 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՉԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՉԵԶՈՔՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վազ­գեն ­Մա­նուկ­յա­նը մո­ռա­ցել է 90-ա­կան­նե­րը, երբ իր ԱԺՄ-ով ու դաշ­նակ­նե­րով պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճակում գտնվող երկ­րում ա­տե­լութ­յուն էր քա­րո­զում և ­թույն ար­տա­նե­տում, իսկ հի­մա զար­մա­նում է։ 

ԲԵՆԶԻՆ ՆԵՐԿՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՊԱԿԱՍԵԼ Է

...շու­կան լքել են 2 խա­ղա­ցող­ներ՝ «­Ռուս­նեֆտ էքս­պոր­տը» և «Էյ բի էքս­պոր­տը», փո­խա­րե­նը հայտն­վել է նոր տնտես­վա­րող՝ «­Սի­փիէս օի­լը»:

ԼԱՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԻՇՏ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՉԷ

­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան բնա­գա­վա­ռում մինչև ­Քո­չար­յա­նի հայտ­­նութ­յու­նը, մե­նաշ­նոր­հը պատ­կա­նում էր հե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­նե­րին, իսկ ­Քո­չար­յա­նի հայտ­նութ­յու­նից հե­տո հե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­նե­րը մե­ծա­հո­գա­բար թույլ տվե­ցին, որ վեր­ջինս իր լու­ման ու­նե­նա Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նաչ­ման վեհ գոր­ծում: 

ՕՊԵՐԱՑԻԱ «Ճ» ԿԱՄ ՌՈԲԻԿԻ ՆՈՐ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ

Քո­չար­յան - Եվ այս­պես, ձեր խնդիրն է` ներ­խու­ժել նա­խա­գա­հի նստա­վայր, կա­հույ­քը ջար­դել, կա­տա­րել հեղաշրջ­ման փորձ և հե­ռա­նալ: Դ­րա­նից հե­տո ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը ընդ­դի­մութ­յան հար­ցե­րը կլու­ծեն... 

ԲԼԻՑ-ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ հետ

...ես սի­րում եմ իմ հայ­րե­նի­քը, իմ ժո­ղո­վուր­դը, և­ ե­թե ­Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նին ձեր­բա­կա­լե­լով մեր իշխանությունները գոհ ու եր­ջա­նիկ լի­նեն, ի­հար­կե կտամ իմ հա­մա­ձայ­նութ­յու­նը: ­Վա­խե­նա­լու բան չու­նեմ:

Լուր-մեկնաբանություններ

♦ ՇԱՏ ԻՆՔՆԱՏԻՊ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՅՐ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱՎ ♦ ՍՈՒՊԵՐՄԵՆՆԵՐ ԳԱԳԻԿՆ ՈՒ ՀՐԱՅՐԸ

Վազ­գեն Մա­նուկ­յանի աստղագուշակը

Կեն­դա­նա­կեր­պի նշա­նը` Կնգեղջ­յուր:

Վերջին էջերում կգտնեք «Նմուշներ աշխահի խոհանոցներից», խաչբառ, սուդոկու, աստղագուշակ և այլն։ Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն»

Գովազդ