Չորեքշաբթի 25.11.2020 09:40

Քաղաքական
24.11.2020 / 21:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
24.11.2020 / 20:30
Քաղաքական
24.11.2020 / 20:00
Քաղաքական
24.11.2020 / 19:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
24.11.2020 / 17:00
Քաղաքական
24.11.2020 / 15:00
20.11.2020   11:00
265

Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի 36-րդ համարը


Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի հերթական՝ 36-րդ համարը։ Կարող եք ձեռք բերել մամուլի տարածման բոլոր կետերից։

Համարում նախ կարդացեք Չարենց.

ԺԱՄԱՆԱԿԸ Ե՛Տ ԷՐ ԹՌՉՈՒՄ ԱՐԴԵՆ ԽՈՒԼ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎՐԱՅՈՎ,
ՄԱՐԴԱԿԵՐՊ ԿԱՊԻ՛ԿՆ ԷՐ ԱՐԴԵՆ ԱՐՇԱՎՈՒՄ ՀԵՏՔԵՐԻՑ ՄԵՐ ՆՈՐԻՑ,-
ԵՎ ԼՈՒՍԻՆԸ, ԵԴԵՄ ԺՊԻՏՈՎ ԾԱՌԵՐԻ ԱՐԱՆՔԻՑ ՆԱՅՈՂ,
ՄԵԶ ԹՎՈՒՄ ԷՐ ՎՀՈՒԿ՝ ՀՄԱՅՈՂ, ՈՐ ՓՐԿՈՒՄ Է ՋՐԻՑ ՈՒ ՀՐԻՑ...

1-ին ԷՋ - ՀՈՂ ՉՏՎՈՂՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

«ՉԻ» ՌԻԹՄՈՎ.

♦ ՎԱՏԸ, ԱՎԵԼԻ ՎԱՏԸ
♦ ԶՐՈՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԱՆ ՉԻ ՓՈԽՎՈՒՄ 
♦ ԵՐԿՈՒ ԿՐԱԿԻ ԱՐԱՆՔՈՒՄ

2-րդ ԷՋ - ԱՌԱՆՑ ՍԽԱԼՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍԽԱԼԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

 • Իր հրա­պա­րա­կած ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զի սկզբում նա ըն­դու­նում է, որ միակ սխալ­վողն ու պա­տաս­խա­նա­տուն ինքն է, բայց, ըստ այդ քար­տե­զի, բո­լո­րը կկրեն պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն` բա­ցի ի­րե­նից:

ԹՌԻՉՔՆԵՐ ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՎ ԱՐԹՄՆԻ. Նիկոլ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ ԵՐԱԶԸ

 • «­Շատ լավ է: ­Դու ի՞նչ կա­սես»,- հարցն ուղ­ղում է Անդ­րա­նիկ ­Քոչար­յա­նին: «Պրն վար­չա­պետ, վեր­ջին երկու օ­րում դիր­քե­րից ի­ջել է 1842 կա­մա­վո­րա­կան: ­Նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ ա­ճը կազ­մել է 1842 տոկոս, ինչն ան­նա­խա­դեպ է հա­յոց պատ­մութ­յան մեջ»:
  «Իսկ ի՞նչ տրա­մադ­րութ­յուն­ներ են նրանց շրջա­նում»,- հարց­նում է ին­քը: «­Դե, կա­մա­վո­րա­կան­նե­րի 63 տո­կո­սը պատ­րաստ է հա­նուն ձեզ փրթել ընդ­դի­մութ­յա­նը, 21 տո­կո­սը՝ բզիկ-բզիկ ա­նել, 15 տո­կո­սը՝ պատե­րի տակ քա­ցու տակ քցել, էն մի տո­կոսն էլ ան­տուն է մնա­ցել»,- հպար­տո­րեն զե­կու­ցում է Անդ­րանիկ ­Քո­չար­յա­նը:

3-րդ ԷՋ - ՀԱԿԱՇՈԿԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ...այս եր­կու օ­րենք­նե­րում կա­տար­վե­լիք բա­րե­փո­խում­նե­րի պատ­րաս­տա­կա­մութ­յու­նը և ­հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին օ­րա­կարգ նե­րա­ռե­լը հու­շում է իշ­խող ու­ժի՝ ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի գնա­լու պատ­րաս­տա­կա­մութ­յան մա­սին։ 

4-րդ ԷՋ - ԺԱՄԱՆԱԿ ՉՈՒՆԵՆՔ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՍՐԱՆ ՀԱՍԱՆՔ, Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԻՆՉՊԵ՞Ս

 • ...սթափվե՛ք, ըն­դու­նե՛ք իրականությունը, ընդու­նե՛ք լուրջ մարդկանց առաջարկ­նե­րը, մի կո՛ղմ դրեք անձնական կամ խմբային հավակնությունները, սին հույսեր մի՛ տվեք հասարակու­թյա­նը: 

5-րդ ԷՋ - ԳՆԱՃԻ ՀԻՄՔԵՐԸ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱՆՐ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԵՆ

 • Ցածր և­ ան­տո­կոս վար­կե­րով գայ­թակղ­ված՝ շա­տերն այս տա­րի սկսել են ջեր­մատ­նա­յին բիզ­նե­սով զբաղ­վել: ­Ջեր­մոց են սար­քել և ­գա­զի սա­կագ­նի բարձ­րաց­ման լու­րը լսե­լուց հե­տո փաս­տի ա­ռաջ են կանգ­նել:

ԼՈՒՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

♦ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱՎԹԱԾԻ ԿՈՂՔԻՆ Է ԵՂԵԼ


♦ ՄԻՇԻԿ 2

6-րդ ԷՋ - ՁԵՌԱԳՐԵՐԸ ՉԵՆ ԱՅՐՎՈՒՄ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐՆ Է

ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵԼՈՎ ԱՆՑՅԱԼԸ

 • ­Հա­յաս­տա­նում մի խումբ մար­դիկ պահ­պա­նե­ցին ի­րենց սե­փա­կա­նութ­յու­նը` դրա հա­մար օգ­տա­գոր­ծե­լով պե­տութ­յան հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը` բա­նա­կը, ոս­­տի­կա­նութ­յու­նը, դա­տա­խա­զու­թյու­նը։ 

ՌԵՏՐՈ ՍԱՏԻՐԻԿՈՆ. «ՉԻ» ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՔ ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐԻՆ ՎԻՐԱՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

­

Հոդվ. 1. Ոս­տի­կա­նութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­տիվն ու ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը հա­մար­վում են բա­նա­վոր ըն­թա­ցա­կար­գով ոտ­նա­հար­ված, ե­թե առ­կա են հե­տև­յալ չա­փո­րո­շիչ­նե­րը.
ա. ՀՀ շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցու կող­մից ոս­տի­կա­նի ան­ձի նույ­նա­կա­նա­ցում զա­նա­զան ըն­տա­նի կեն­դա­նի­նե­րի հետ` ինչ­պես ար­տա­քին, այն­պես էլ ին­տե­լեկ­տո­ւալ նմա­նութ­յուն­նե­րի ընդգծ­ման շեշ­տադր­մամբ,
բ. Ոս­տի­կա­նի մտա­վոր թեր­զար­գաց­վա­ծութ­յան վե­րա­բեր­յալ ակ­նարկ­ներ պա­րու­նա­կող ո­րա­կում­նե­րի բարձ­րա­ձայ­նում,
գ. Ոս­տի­կա­նի ա­վան­դա­կան սե­ռա­կան կող­նո­րո­շու­մը կաս­կա­ծի տակ դնող գնա­հա­տա­կան­նե­րի բարձ­րա­ձայ­նում` ա­ռանց պատ­շաճ ա­պա­ցույց­նե­րի ներ­կա­յաց­ման։

7-8-րդ ԷՋԵՐՈՒՄ 

 • «Նմուշներ աշխահի խոհանոցներից»,
 • խաչբառ,
 • սուդոկու,
 • աստղագուշակ և այլն։

ԱՍՏՂԵՐԸ ՀՈՒՇՈՒՄ ԵՆՆաիրա Զոհրաբյան. Կենդանակերպի նշանը՝ Սուս-լիկ:

­Հինգ­շաբ­թի օ­րը ստիպ­ված կլի­նեք ար­յուն հանձ­նել հի­վան­դա­նո­ցում, որ քննչա­կան մար­մին­նե­րին ցույց տաք, թե ինչ եք նկա­տի ու­նե­ցել չո­րեք­շաբ­թի օ­րը:

Не страшно проиграть, но если проиграешь, будешь наказан!Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը պետք է չբացահայտի նյութի էական մասը: Կայքի նյութերից քաղվածքներ արտատպելիս լրատվամիջոցի անվանման նշումը և ակտիվ հղումի տեղադրումը պարտադիր է:
Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն»


››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները

Ամենաընթերցված

Բա
Բա
20.11.2020 / 13569Բա ո՞ւր ես, ապեր
Բա ո՞ւր ես, ապեր
12.11.2020 / 3189Հիմա էլ սրանք
Հիմա էլ սրանք
04.11.2020 / 2361
Ի՞նչ եք ծխում
Ի՞նչ եք ծխում
24.11.2020 / 1572

Թամադա Իշխանը
Թամադա Իշխանը
13.11.2020 / 1026
Զոռով հիշեցրին
Զոռով հիշեցրին
02.11.2020 / 909

Ձե՛նդ, այ...
Ձե՛նդ, այ...
17.11.2020 / 909