Հինգշաբթի 17.06.2021 12:34

24.11.2019   13:00
25513

Օրենք չափալախի մասին


«ՉԻ» խմբակցություն, 17.12.2014թ.

Հաշ­վի առ­նե­լով վեր­ջին օ­րե­րին ­Հա­յաս­տա­նում ստեղծ­ված ներ­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճակն ու չա­փա­լա­խի` որ­պես քաղաքա­կան գոր­ծի­քա­կազ­մի կար­ևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մե­կի, կի­րառ­ման դեպ­քե­րի շեշ­տա­կի ա­ճը, առաջնորդվե­լով դրա կի­րա­ռումն օ­րենսդ­րո­րեն ամ­րագ­րե­լու հրա­մա­յա­կա­նով, ինչ­պես նաև մե­ծա­պես կար­ևո­րե­լով անհար­կի շահար­կում­նե­րից խու­սա­փե­լու անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը, ա­ռա­ջար­կում ենք ան­հա­պաղ ըն­դու­նել օ­րենք չափալախի մա­սին։

Սույն օ­րեն­քի  ըն­դու­նու­մը ոչ միայն  կնպաս­տի ՀՀ շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ներգ­րավ­վա­ծութ­յա­նը ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րում, այլև  հեր­թա­կան վճռա­կան քայ­լը կլի­նի ­Հա­յաս­տա­նի  Եվ­րա­սիա­կան ին­տեգր­ման լու­սա­վոր ճանապար­հին։  

Եվ այս­պես. ՕՐԵՆՔ ՉԱՓԱԼԱԽԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվ. 1. ­Չա­փա­լախ է հա­մար­վում ան­ձի կող­մից վե­րին վեր­ջույթ­նե­րի կի­րառ­մամբ մեկ այլ ան­ձի դեմ­քին, իսկ ա­ռան­ձին դեպ­քե­րում` նաև այլ մարմ­նա­մա­սե­րին հասց­ված շեշ­տա­կի հար­վա­ծը, որն ու­ղեկց­վում է ձայ­նա­յին է­ֆեկ­տով և գործընթա­ցը քա­ղա­քա­կա­նա­պես հիմ­նա­վո­րող բա­նա­վոր տեքս­տով։

Հոդվ. 2. ­Չա­փա­լախ­ներն ըստ տակ­տի­կա­տեխ­նի­կա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի բա­ժան­վում են եր­կու մա­սի` ա. բուն չափալախ և բ. թա­թա­լոշ։

Բուն չա­փա­լախն ա­ռանձ­նա­նում է ինչ­պես ա­կուս­տիկ, այն­պես էլ հան­րա­յին հնչե­ղութ­յամբ, իսկ թա­թա­լո­շը` հար­ձակ­ման են­թարկ­ված մարմ­նա­մա­սի տա­տա­նո­ղա­կան շար­ժում­նե­րով։

Հոդվ. 3. ­Չա­փա­լախ­ներն ըստ կի­րառ­ման նպա­տա­կի բա­ժան­վում են չորս մա­սի.

ա. ­Ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան,
բ. ­Դաս­տիա­րակ­չա­կան,
գ. ­Կան­խար­գե­լիչ,
դ. Այլ։

Հոդվ. 4. ­Ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան են հա­մար­վում այն չա­փա­լախ­նե­րը, ո­րոնք հասց­վում են բարձ­րաս­տի­ճան պաշտոն­յա­նե­րի և (կամ) վեր­ջին­նե­րիս վար­ձած ան­ձանց կող­մից` պե­տա­կա­նութ­յան հիմ­նաս­յու­նե­րի հաս­ցեին հնչած ան­հա­րիր բա­ռա­պա­շա­րի կի­րառ­ման հա­մար։ Նշ­ված չա­փա­լա­խա­տե­սա­կը կի­րա­ռող­նե­րի խրա­խու­սումն իրականացվում է պե­տա­կան պարգև­նե­րի և (կամ) բնամ­թեր­քի տես­քով։

Հոդվ. 5. ­Դաս­տիա­րակ­չա­կան են հա­մար­վում այն չա­փա­լախ­նե­րը, ո­րոնց նպա­տա­կը դի­մա­ցի­նի դաստիարակվածության պա­կա­սը ֆի­զի­կա­կան ներ­գոր­ծութ­յան մի­ջո­ցով լրաց­նելն է։

Հոդվ. 6. ­Կան­խար­գե­լիչ են հա­մար­վում այն չա­փա­լախ­նե­րը, ո­րոնց նպա­տա­կը հա­մընդ­հա­նուր ա­հա­բե­կումն է` հասարա­կութ­յան կող­մից պե­տա­կա­նութ­յան հիմ­նաս­յու­նե­րին հասց­վե­լիք չա­փա­լախ­նե­րը կան­խար­գե­լե­լու նպա­տա­կով։

Հոդվ. 7. ՀՀ ոս­տի­կա­նութ­յու­նը պար­տա­վոր է ոչ ուշ, քան չա­փա­լա­խի կի­րա­ռու­մից հե­տո 3 (ե­րեք) աշ­խա­տան­քա­յին օրվա ըն­թաց­քում հայտ­նա­բե­րել չա­փա­լա­խո­ղին և ­ներ­կա­յաց­նել պարգ­ևատր­ման։

Հոդվ. 8. ՀՀ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի, վեր­ջին­նե­րիս մեր­ձա­վոր­նե­րի, օգ­նա­կան­նե­րի ու վա­րորդ­նե­րի նկատմամբ չա­փա­լախ­նե­րի կի­րառ­ման խնդիր­նե­րը կար­գա­վոր­վում են «­Կեն­դա­նի­նե­րի նկատ­մամբ դա­ժան վերաբերմուն­քի մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քի շրջա­նակ­նե­րում։

Հու­սով ենք` խորհր­դա­րա­նը սույն օ­րի­նա­գի­ծը կըն­դու­նի պար­զեց­ված կար­գով։ Պիտակներ

         Չորրորդ իշխանություն

››› Չարենց. Դաշնակցականներին (Ներբող քաղաքական)
››› Սա քո պատերազմն էր, Նիկո՛լ
››› Ոչ ոք չի թաքցրել տարածքներ զիջելու փաստը
››› Քայլ արեք, իրար կերեք
››› Արմեն Շեկոյան. Միջնորդը
››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված


Գործակալ 00
Գործակալ 00
01.01.2020 / 22716


Խոսող ձուկը
Խոսող ձուկը
10.11.2019 / 22196


Պեսիմիստական
Պեսիմիստական
08.03.2020 / 21041


Բոլոլա շաբաթ
Բոլոլա շաբաթ
28.09.2019 / 20522

Բա
Բա
20.11.2020 / 19259Գործակալ 00
Գործակալ 00
01.01.2020 / 18546

Գործակալ 00
Գործակալ 00
01.01.2020 / 17333

The Tashir spider web
The Tashir spider web
09.12.2019 / 17191