Հինգշաբթի 22.10.2020 16:00

Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
22.10.2020 / 13:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 22:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 21:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 20:30
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 20:00
Քաղաքական
21.10.2020 / 19:00
26.09.2020   12:00
256

Օրենք հայրենիքի մասին


Հաշ­վի առ­նե­լով ՀՀ ազ­գաբ­նակ­չութ­յան կող­մից ­Հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ անմ­նա­ցորդ սի­րո գոր­ծըն­թացն օ­րենսդ­րո­րեն կար­գա­վո­րե­լու հա­րա­ճուն անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը, մե­ծա­պես կա­րևո­րե­լով հայ­րե­նան­վեր գոր­ծու­նեութ­յան ինս­տի­տու­ցիո­նալ դրսևո­րում­նե­րի հա­մա­կար­գու­մը, ինչ­պես նաև ա­ռաջ­նորդ­վե­լով ­Հայ­րե­նի­քի` ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ մի­ջազ­գա­յին օ­րենք­նե­րի և նոր­մե­րի շրջա­նակ­նե­րում հա­րա­բեր­վե­լու հրա­մա­յա­կա­նով, ա­ռա­ջար­կում ենք ան­հա­պաղ ըն­դու­նել օ­րենք ­Հայ­րե­նի­քի մա­սին։ Սույն օ­րեն­քի ըն­դու­նու­մը ոչ միայն կա­պա­հո­վի հայ ժո­ղովր­դի ար­ժա­նի տե­ղը քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հի ա­ռա­վել հայ­րե­նա­սեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի շար­քում, այ­լև է՛լ ա­վե­լի կնպաս­տի մեր բիբ­լիա­կան ­Հայ­րե­նի­քի հե­տա­գա հա­րա­տև­մա­նը։ Եվ այս­պես.

ՕՐԵՆՔ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

(նա­խա­գիծ)

 ­Հոդվ. 1. ­Հայ­րե­նիք է հա­մար­վում բնա­տա­րած­քա­յին, աշ­խար­հագ­րա­կան, մշա­կու­թա­բա­նա­կան և սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին բա­ղադ­րիչ­նե­րով տո­գոր­ված ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի այն հա­մադ­րույ­թը, ո­րի շրջա­նակ­նե­րում հա­զա­րամ­յակ­ներ շա­րու­նակ մա­քա­ռել և մա­քա­ռում է հինգ­հա­զա­րամ­յա հայ ժո­ղո­վուր­դը։

Հոդվ. 2. Աղ­դա­մը մեր ­Հայ­րե­նի­քը չէ։

Հոդվ. 3. ­Մենք կրկե­սի վե­րա­ծե­լու հայ­րե­նիք չու­նենք։

Հոդվ. 4. ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի` ՀՀ նա­խա­գահ, և ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցութ­յան` ՀՀ իշ­խող կու­սակ­ցութ­յուն լի­նե­լը չի կա­րող գնա­հատ­վել որ­պես ­Հայ­րե­նի­քի` կրկե­սի վե­րած­ված լի­նե­լու ա­պա­ցույց։

Հոդվ. 5. ­Հայ­րե­նի­քը են­թա­կա է սիր­ման։ ­Հայ­րե­նի­քի` ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից սիր­ման են­թարկ­վելն իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի հա­մար ո­րևէ լրա­ցու­ցիչ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն և պար­տա­վո­րութ­յուն չի են­թադ­րում։

Հոդվ. 6. ՀՀ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի, նրանց մեր­ձա­վոր­նե­րի և վեր­ջին­նե­րիս հա­վա­սա­րեց­ված ան­ձանց կող­մից ­Հայ­րե­նի­քում ցան­կա­ցած գոր­ծու­նեութ­յան ծա­վա­լու­մը հա­մար­վում է հայ­րե­նա­շի­նութ­յուն` ան­կախ նրա­նից, գոր­ծըն­թա­ցը տե­ղի է ու­նե­ցել փո­խա­դարձ հա­մա­ձայ­նութ­յա՞մբ, թե՞ ոչ։

Հոդվ. 7. ­Հայ­րե­նի­քը կամ վեր­ջի­նիս ո­րևէ մա­սը այլ պե­տութ­յան նվի­րե­լը հա­մար­վում է հայ­րե­նան­վեր գոր­ծու­նեութ­յուն։

Հոդվ. 8. ­Նույն ան­ձը չի կա­րող ա­վե­լի քան եր­կու ան­գամ ա­նընդ­մեջ սի­րել ­Հայ­րե­նի­քը։

Հոդվ. 9. ­Հան­րակր­թա­կան դպրոց­նե­րում և այլ ու­սում­նա­կան հաս­տա­տութ­յուն­նե­րում հայ­րե­նա­սի­րա­կան դաս­տիա­րա­կութ­յու­նը սկսվում է բարձր դա­սա­րան­նե­րում։

Հոդվ. 10. ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յու­նը որ­պես մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի սուբ­յեկտ ըն­կա­լելն ու ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի շրջա­նակ­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նե­լու փոր­ձե­րը հա­մար­վում են ­Հայ­րե­նի­քի դա­վա­ճա­նութ­յուն։

Հոդվ. 11. Օ­րենքն ու­ժի մեջ է մտնում ըն­դուն­ման պա­հից և ու­ժը կորց­րած է հա­մար­վում հայ­րե­նան­վեր գոր­ծու­նեութ­յան ա­վար­տից հե­տո։

Հու­սով ենք` խորհր­դա­րա­նում ­Հայ­րե­նի­քի դա­վա­ճան­ներ չեն գտնվի, և օ­րեն­քը կըն­դուն­վի ձայ­նե­րի բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նութ­յամբ։

«ՉԻ», 3 մարտի, 2015թ.Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը պետք է չբացահայտի նյութի էական մասը: Կայքի նյութերից քաղվածքներ արտատպելիս լրատվամիջոցի անվանման նշումը և ակտիվ հղումի տեղադրումը պարտադիր է:
Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն»


››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված

Մարգո է վատացել
Մարգո է վատացել
04.10.2020 / 6790Բարև, անորակներ
Բարև, անորակներ
01.10.2020 / 1545


Սա՞ էր ձեր թափը
Սա՞ էր ձեր թափը
03.10.2020 / 1420
Ժողովրդին ատողը


Էդիկ, դու սուս
Էդիկ, դու սուս
15.10.2020 / 1335